/ 2 نظر / 36 بازدید
ansaryouefi

آیا هدایت یه اگزیستالیست بود ؟ اگر هدایت به پوچگرای اعتقاد داشت پس چرا خودکشی کرد؟ آیا هدایت همچو من در این دنیای فانی به هیچ کس یا هیچ چیز وابستگی نداشت؟آیا تفکرات هدایت به درد جوانی ۱۸ساله ای مثل من میخورد؟ و هزاران سوالی که ای کاش خودش میبود و پاسخم میداد