# مادلن

برخی از آثار صادق هدايت: (يا به قول بعضيها هادی صداقت!!)

مجموعه  «سايه روشن»:س.گ.ل.لزني كه مردش را گم كردعروسك پشت پردهآفرينگانشبهاي ورامينپدران آدممجموعه «سگ ولگرد»:سگ ولگرددن ژوان كرج بن بستكاتياتخت ابونصرتجليتاريكخانهميهن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید