# ادبیات_فارسی،_نویسنده

همراهان صادق - دکتر پرویز ناتل خانلری - 1

پرویز ناتل خانلری در اسفندماه ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران متولد شد. خانواده پدر و مادر او هر دو مازندرانی بودند و در حکومت قاجار شغل دیوانی داشتند. خانواده پدری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید