چند جمله از صادق خان بشنوید

 صادق هدایت

هر کس مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند.


مردم هرچه بکارند همان را درو خواهند کرد.


چه می شود کرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است.


قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است.


انسان به نحوی با حیوانات رفتار می کند که زندگی بر آنها دشوار تر از مرگ است.


انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده، گمان می‏کنند به خوشبختی خواهند رسید.

 

×××

/ 0 نظر / 59 بازدید