دعوت به مطالعه کتب صادق

دوستان ارجمند و اهالی محترم کتاب و کتاب خوانی

می خواستم به شما بگم که فرقی نمیکنه که اهل صادق هدایت هستید یا نه٬

ولی به هرحال دعوتتون میکنم به مطالعه هفته ای یک کتاب از صادق هدایت.

 باورکنید که دیدتون به دنیا عوض میشه. تجربه قشنگیه.

 امتحان کنید. دنیای جدیدیه که فقط با خوندن کتابهای صادق اونو بدست میارید.

***

/ 6 نظر / 26 بازدید
غزل

من هم با شما موافقم ولی این خیلی مهمه که با چه دیدی سراغ هدایت بریم

اون احمقی بیش نیست0

اظهارات شهید مطهری درمورد صادق هدایت

یکی از علل خودکشی صادق هدايت این بود که او اشراف زاده بود؛ پول توجیبی بیش از حد کفایت داشت، اما فکر صحیح و منظم نداشت. او از موهبت ایمان بی بهره بود؛ جهان را مانند خود بوالهوس و گزافه کار و ابله می دانست. لذت هایی که او می شناخت و با آن ها آشنا بود، کثیف ترین لذت ها بود و از آن نوع لذت ها دیگر چیز جالبی باقی نمانده بود که هستی و زندگی ارزش انتظار آن ها را داشته باشد. او دیگر نمی توانست از جهان لذت ببرد. بسیار کسان دیگر مانند او فکر منظم نداشته و از موهبت ایمان هم بی بهره بوده اند. اما مانند او سیر و اشراف زاده نبوده اند و حیات و زندگی هم هنوز برای آنها جالب بوده است لهذا دست به خودکشی نزده اند. امثال هدایت اگر از دنیا شکایت می کنند و دنیا را زشت می بینند غیر از این راهی ندارند. نازپروردگی آن ها چنین ایجاب می کند. آن ها نمی توانند طعم مطبوع مواهب الهی را احساس کنند. اگر صادق هدایت را در دهی می بردند پشت گاو و خیش می انداختند و طعم گرسنگی و برهنگی را به او می چشاندند و عند اللزوم شلاق محکم به پشتش می نواختند و همین که سخت گرسنه می شد قرص نانی در جلوی او می گذاشتند آنوقت خوب معنی حیات را می فهمید و آب ون

داندراند

من نزدیک چهل سال دارم ازبیست سالگی کتابای صادق هدایت رو میخونم خیلی درس گرفتم

Negi

او چون سایه در میان ما زیست و ناگهان چون سایه ناپدید گشت و اینک ما گاه وبیگاه در پناه آن از گرماها بخواهیم آسود... گاه از حسادتهای آبجی خانوم ها...گاه از تنهایی سگی ولگرد... و گاه در نا امیدی زنده به گور شدنهایمان... چه کسی همچون صادق تا این حد به عواطفمان نزدیک است؟!!

ح

ح