باز هم چند جمله از صادق خان هدایت

  • در ته این زندگی مرگ است که ما را فرا می‌خواند

 

  • انسان را وقتی در گور می‌گذارند زمان برایش بی‌معنا می‌شود

 

  • فهمیدم تا ممکن است باید خاموش ماند تا ممکن است باید افکارم را برای خودم نگه دارم

 

  • همه از مرگ می‌ترسند من از زندگی سمج خود

 

  • می‌ترسم بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم

 

  • کسی تصمیم به خود کشی نمی‌گیرد خود کشی با بعضی هاست

 

  • انسان در زندگی یک سرمایه بزرگ دارد آن سرمایه خود کشی است

 

  • تنها فایده تاریخ این است که انسان ازمطالعه اش از ترقی آینده بشر هم ناامید می‌شود
/ 1 نظر / 25 بازدید