غم قديمی ولی تازه

دنیا گاهی چنان به ما فشار میاره که احساس میکنیم میخواد عمدا ما رو از پا دربیاره و خودش تنها باشه.

یه غمی تو دلم بود که چند وقت پیش بهتون گفته بودمش.

حالا هم میخوام در اون مورد بگم.

یادتونه گفته بودم تو دوره سربازیم یه دوست خوب به اسم صادق داشتم که یک هفته به پایان خدمتش در اثر تصادف با موتور فوت کرد؟

دایی صادق از آلمان برام نظر گذاشته بود.......

داغ دلم تازه شد...  

***
/ 1 نظر / 33 بازدید
شهاب

سلام باشگاه آپ است جوان. در پناه حق