صادق هدایت

اینجاییم تا از صادق هدایت بگیم و بشنویم

همراهان صادق - دکتر پرویز ناتل خانلری - 1

پرویز ناتل خانلری در اسفندماه ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران متولد شد. خانواده پدر و مادر او هر دو مازندرانی بودند و در حکومت قاجار شغل دیوانی داشتند. خانواده پدری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
11 پست
خاطره
3 پست
خودکشی
2 پست
کافکا
2 پست
ایران
8 پست
تفسیر
1 پست
مادلن
1 پست
موسیقی
1 پست
تهران
2 پست
فرانتس
1 پست
کتاب
2 پست
تجلی
1 پست
هاسمیک
1 پست
ویولون،
1 پست
بوف_کور
4 پست
سگ_ولگرد
1 پست
نویسنده
1 پست
پرلاشز
1 پست
داش_آکل
1 پست
اینترنت
1 پست
کرج
1 پست
دون_ژوان
1 پست